Vi arbetar för hög kvalitet och sunda affärsmetoder 

SAUF har arbetat fram ett enkelt system för auktorisation, som ger utbildningsköparna större möjlighet att värdera de tjänster de erbjuds. SAUF:s auktorisation är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. Här kan du se vilka krav vi ställer på våra medlemmar.

Vi arbetar med  frågan om sund konkurrens mellan privata och offentliga utbildningsanordnare.

Vi är ett stöd till medlemsföretagen.

Vi arbetar för att göra branschens spelregler tydliga och enhetliga för både köpare och säljare av utbildningstjänster. T ex enhetliga avbokningsregler.

Vi arbetar mot offentliga aktörer som snedvrider konkurrensen genom att inte följa reglerna.