Varför ska du vara medlem i SAUF? 

  • Vår auktorisation är en garanti för god kvalitet och seriös yrkesutövning.
  • Vi agerar då den fria konkurrensen sätts ur spel.
  • Vi stödjer våra medlemsföretag.
  • Vi skapar affärsnytta för medlemsföretag.
  • Vi bevakar branschens utveckling.
  • Vi påverkar utvecklingen som remissinstans till regeringen.
  • Vi påverkar tidigt i de politiska beslutsprocesserna.
  • Vi arrangerar nätverksträffar för våra medlemmar.
  • Vi ordnar seminarier för att diskutera aktuella frågor.
  • Vi inspirerar till förnyelse.