SAUF en viktig arena för att driva utvecklingen inom utbildningsområdet 

Som utbildningsaktör inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och fortbildning har Medlearn både ett stort ansvar och ett viktigt uppdrag i samhället. Att utvecklas i takt med sin omvärld har kanske aldrig varit viktigare än nu för oss. Vi och andra utbildningsföretag har viktiga erfarenheter och insikter inom utbildningsområdet som jag tycker vi har ett ansvar att förmedla till kommuner, myndigheter och politiken. SAUF kan här vara en viktig arena för att driva utvecklingen inom utbildningsområdet i Sverige framåt. SAUF spelar också en viktig roll i att lyfta kvalitetsfrågor vilket är viktigt inte minst i samband med upphandling av utbildning. 

För Medlearn är medlemskapet i SAUF en del av vår omvärldsbevakning och samverkansarbete. Jag hoppas och tror att SAUF kan fortsätta utveckla sin roll som branschorganisation främst vad gäller samverkan mellan utbildningsföretag och övriga samhället men även att utmana och inspirera branschen i kvalitetsfrågor och i att innovera utbildning, säger Tobias Karlström, VD på Medlearn.