GARANTI FÖR HÖG KVALITET OCH SUNDA METODER 

– I tider av osäkerhet när det gäller konjunktur och nya spelregler på marknaden är det en klar styrka för seriösa utbildningsföretag att kunna agera gemensamt, menar Anna Neppare, vars utbildningsföretag Cognosis är medlem i Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag.

Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag har till uppgift att verka för en hög kvalitet på medlemsföretagens utbildningar. Föreningen jobbar också för sunda affärsmetoder när det gäller den utbildning som anordnas utanför det offentliga utbildningsväsendet.
Den viktigaste uppgiften är att följa och främja branschens utveckling och se till att den är seriös.

Enligt Cognosis VD frågar fler och fler kunder numera efter garantier för att utbildningsföretag står för kvalitet, etik och gediget kunnande inom sitt område.

– När den faktorn blir allt starkare vid upphandling, blir Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag deras garanti, tack vare de hårda kraven på medlemsföretagen. Det är alla medlemmars gemensamma styrka, konstaterar Anna Neppare. VD på Cognosis.