SAUF driver utvecklingen i utbildningsbranschen 

Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag är remissinstans till regeringen och myndigheter. Det innebär att vi är med och påverkar de politiska besluten som rör utbildning.

Vi arbetar med lobbying för att påverka medlemsföretagens framtid och främja branschens utveckling.

Vi bevakar vad som händer inom branschen och ger våra medlemsföretag statistik över aktuella trender.

Vi arbetar för att hindra oseriösa företag från att ta sig in på marknaden.

Vi ordnar seminarier om aktuella frågor och skapar professionella nätverk för våra medlemmar.