Vi auktoriserar utbildningsföretag 

Vi auktoriserar utbildningsföretag i samarbete med Bureau Veritas.

Auktorisation är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet och innebär att det blir lättare för utbildningsköparna att värdera de tjänster som erbjuds.

Utbildning kan bara utvärderas i efterhand. Kunderna måste därför veta att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet. Kunderna måste också kunna lita på att företagen har bra rutiner om de inte blir nöjda med utbildningen.

Den som köper tjänster av ett auktoriserat företag har en trygghet i att SAUF har granskat företaget.

Systemet med auktorisation av utbildningsföretag hindrar oseriösa företag från att ta sig in på marknaden.
 
Här kan du läsa om hur auktorisationsprocessen går till och vilka kriterier utbildningsföretagen måste uppfylla: