Att vara medlem 

 • Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag (SAUF) ställer hårda krav på medlemsföretagen. Det är för att visa att organisationen är seriös och verkligen kan garantera att medlemsföretagen håller hög kvalitet.
 • Vi kräver att medlemsföretagen har ett gott rykte.
 • Vi kontrollerar att de håller sina löften och att de sköter sig mot myndigheter, kunder och leverantörer.
 • Vi kontrollerar också att de inte har anmärkningar hos Allmänna Reklamationsnämnden.
 • Medlemmarna har själva satt upp gemensamma regler för avbokningar av kurser. Reglerna har visat sig fungera mycket bra för både köpare och utbildningsleverantörer.
 • Den verkställande direktören i varje medlemsföretag har personligen undertecknat vårt kontrakt för en gemensam kvalitetspolicy som ser ut så här:

  - Vi håller vad vi lovar.
  - Vi söker ständiga förbättringar.
  - Våra utbildare har kompetens och erfarenhet.
  - Våra kunder ska vara nöjda.
   
 • Vi har också gemensam kvalitetspolicy om hur vi ska bemöta kunder, deltagare, lärare och leverantörer och hur vi ska se på samhälle och miljö.
 • Fyra till sex gånger om året bjuder vi in till seminarier där vi diskuterar aktuella ämnen och knyter kontakter.
 • Vi hjälper också medlemmarna att skapa professionella nätverk.
 • Vi arbetar kontinuerligt att skapa affärsnytta för våra medlemsföretag.
   

SAUF:s POLICYDOKUMENT (PDF)