Varför ska du vara medlem i SAUF? 

  • Vår auktorisation är en garanti för god kvalitet och seriös yrkesutövning.
  • Vi agerar då den fria konkurrensen sätts ur spel.
  • Vi stödjer våra medlemsföretag.
  • Vi skapar affärsnytta för medlemsföretag.
  • Vi bevakar branschens utveckling.
  • Vi påverkar utvecklingen som remissinstans till regeringen.
  • Vi påverkar tidigt i de politiska beslutsprocesserna.
  • Vi arrangerar nätverksträffar för våra medlemmar.
  • Vi ordnar seminarier för att diskutera aktuella frågor.
  • Vi inspirerar till förnyelse.

SAUF en viktig arena för att driva utvecklingen inom utbildningsområdet 

Som utbildningsaktör inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och fortbildning har Medlearn både ett stort ansvar och ett viktigt uppdrag i samhället. Att utvecklas i takt med sin omvärld har kanske aldrig varit viktigare än nu för oss. Vi och andra utbildningsföretag har viktiga erfarenheter och insikter inom utbildningsområdet som jag tycker vi har ett ansvar att förmedla till kommuner, myndigheter och politiken. SAUF kan här vara en viktig arena för att driva utvecklingen inom utbildningsområdet i Sverige framåt. SAUF spelar också en viktig roll i att lyfta kvalitetsfrågor vilket är viktigt inte minst i samband med upphandling av utbildning. 

För Medlearn är medlemskapet i SAUF en del av vår omvärldsbevakning och samverkansarbete. Jag hoppas och tror att SAUF kan fortsätta utveckla sin roll som branschorganisation främst vad gäller samverkan mellan utbildningsföretag och övriga samhället men även att utmana och inspirera branschen i kvalitetsfrågor och i att innovera utbildning, säger Tobias Karlström, VD på Medlearn.

UPPDATERADE GENOM SAUF 

"- Vårt medlemskap i SAUF gör att vi lätt kan hålla oss uppdaterade om vad som händer i utbildningsbranschen och dessutom ger det en kvalitetsstämpel som är en trygghet för våra kunder, säger Pernilla Berg, VD Tinta Utbildning AB och fortsätter;
- Alla kursdeltagare är unika. Därför är våra kurser också det. Vi utbildar bland annat i språk, ekonomi, data och pedagogik för arbetsliv och personlig utveckling.

GARANTI FÖR HÖG KVALITET OCH SUNDA METODER 

– I tider av osäkerhet när det gäller konjunktur och nya spelregler på marknaden är det en klar styrka för seriösa utbildningsföretag att kunna agera gemensamt, menar Anna Neppare, vars utbildningsföretag Cognosis är medlem i Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag.

Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag har till uppgift att verka för en hög kvalitet på medlemsföretagens utbildningar. Föreningen jobbar också för sunda affärsmetoder när det gäller den utbildning som anordnas utanför det offentliga utbildningsväsendet.
Den viktigaste uppgiften är att följa och främja branschens utveckling och se till att den är seriös.

Enligt Cognosis VD frågar fler och fler kunder numera efter garantier för att utbildningsföretag står för kvalitet, etik och gediget kunnande inom sitt område.

– När den faktorn blir allt starkare vid upphandling, blir Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag deras garanti, tack vare de hårda kraven på medlemsföretagen. Det är alla medlemmars gemensamma styrka, konstaterar Anna Neppare. VD på Cognosis.