SAUF:s styrelse 

SAUF:s styrelse består av följande personer.

Pär Lager, ordförande
Koncernchef ABNU - Anton B Nilsen Utbildning AB

Ledamöter:
Katharina Sjögren-Edström
Affärsområdeschef Astar AB

Tommy Persson
Affärsområdeschef IHM Business School AB

Runo Lundström
VD Medieinstitutet AB

Josef Nagy
Affärsutvecklingschef Montico AB

Åsa Stikopers
Affärsområdeschef Yrkesakademin AB

Pia Andersson
VD Astrakan Strategisk Utveckling AB

Urban Pettersson
VD Xpectum AB

Jonas Svensson
Affärsområdeschef Lernia AB

Johan Winsborn
VD SAUF AB

Suppleant:
Martin Goldkuhl
Affärsområdeschef Consensus Utbildning AB