Om SAUF 

Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) är en branschorganisation för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet och ett stöd för dig som utbildar andra.

Vi auktoriserar utbildningsföretag, arbetar för att förbättra för medlemsföretagen och för hög kvalitet och sunda affärsmetoder. Vi vänder oss till dig som ansvarar för ett utbildningsföretag som arbetar på den svenska marknaden. 

Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (före detta UF - Utbildningsföretagens Förening) har funnits sedan 1992. 
 

Vår vision
Världens bästa utbildningar för yrkeslivet för ett konkurrenskraftigt Sverige. 


Vår verksamhetsidé 
SAUF:s medlemsföretag samverkar för att driva förnyelse och kvalitetssäkring i utbildningsbranschen. 

Vi arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer höga krav på våra medlemmar. Du som köper utbildning ska känna trygghet i att anlita våra medlemsföretag. Och du som ansvarar för ett utbildningsföretag får genom ditt medlemskap en stark röst som kan påverka dina marknadsvillkor till det bättre.