Vikten av egen kompetensutveckling 

 "Att få möjlighet att utveckla sin kompetens är idag den enda verkliga tryggheten i arbetslivet". säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i DN 12 september 2015.