Vad är det vi betalar för och vad ger verklig effekt? 

Vi upplever alla de ökade kraven på flexibla och effektiva sätt att bedriva utbildning och kompetensutveckling. Den digitala utvecklingen går allt snabbare. Samtidigt blir utbildningsbehoven allt mer individuella och situationsbundna. Det här ställer stora krav, både på organisationer och utbildningssamordnare.

SAUF arrangerar tillsammans med Promise en workshop om dessa frågor under Promisedagen den 16 november. Vi frågar oss vad det är som ger verklig effekt och vad vi är beredda att betala för. Välkommen till en dialog mellan utbildningsköpare, utbildningsföretag och företag inriktade på lärande med stöd av digitala medier.

Medverkande är

  • Emil Robertsson, vd på utbildningsföretaget Informator
  • Helena Eketrapp, senior konsult med fokus på kompetensprocesser på Learntech.

Läs mer om Promisedagen på www.promisedagen.se.