SAUF Årsmöte torsdag 26 mars 2015 

Kom, tyck till och påverka SAUF!
Alla SAUF:s medlemsföretag är hjärtligt välkomna till SAUF:s årsmöte.

Årsmöteshandlingar mejlades ut v10, och finns tillgängliga på webben under medlemssidorna. Dagen avslutas med mat, dryck och fortsatt nätverkande.

Föreningsmedlem, som önskar visst ärende upptaget av Föreningen, skall göra en skriftlig anmälan. Ärende som önskas framlagt för beslut på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
 
Kvalitet i utbildning - vad är det? 13.30 - 16.30
Vi startar eftermiddagen med en intressant aktivitet om kvalitet i utbildning. Träffa Scania, som berättar hur de har utvecklat sin syn på kvalitet, Myndigheten för Yrkeshögskolan ger sin bild av vad kvalitet i utbildning är. Vad är kvalitet i utbildning för dig? Med hjälp av metoder och modeller från akademin om hur kvalitetsarbetet kan utveckas börjar vi mejsla fram vad kvalitet i utbildning för vuxna är.

Datum: torsdag 26 mars 2014
Tid: 13.30-16.30 Kvalitet i utbildning - vad är det? 17.00-19.00 Årsmöte
Plats: OBS! På grund av stort intresse har vi bytt lokal till:
 
Norra Latin (Sthlm City Conference)
Drottninggatan 71b
Stockholm