Att mäta effekten av utbildning - måndag 2 mars 2015 

Hur kan vi visa effekten av kompetensutveckling?

Vilka metoder finns för att mäta och skapa resultat av utbildningsinsatser?
Relativt oklara förväntningar, dålig uppföljning av vad man får, en distans till utbildningsfrågor skapar en situation där inga större krav ställs på utbildningsinsatser och där budget för kompetensutveckling ifrågasätts allt mer. Mikael Borak, vice vd på Mindset kommer att lyfta fram de vanligaste metoderna för att mäta och utvärdera resultat av en utbildningsinsats, såsom Phillips ROI och världens mest spridda modell Kirkpatrick's. Den senare utvecklades av Professor Don Kirkpatrick. Hans principer och metoder är lätta att tillämpa för att både mäta och driva önskad effekt av en utbildningsinsats.
Att få fler deltagare att verkligen använda lärdomar av sin utbildning på jobbet kallar vi för lärtransfer. Med rätt insikt och verktyg får du ut önskad effekt av investeringen.

Välkommen till en intensiv, utmanande och lärorik föreläsning
Under 2 timmar går vi igenom vilka bakgrundsfaktorer som skapar framgångsrika utbildningar och hur man mäter det, vi avslutar med frågestund och middag:
Hur du använder Kirkpatricks modell för att synliggöra och driva effekt av utbildning
Framgångsfaktorer för att lärtransfer sker och värden skapas
Hur önskad effekt skapas och visualiseras
Hur du påverkar attityder till utbildning – är det en investering eller en kostnad?
Vilka resultat du kan förvänta dig och vem som avgör att du lyckas
Denna föreläsning är en viktig vägledning för alla som vill förstå mer och initiera resultatdriven utbildning.

Du får på kort tid med dig värdefulla råd och tips som du har nytta av i din verksamhet.

Datum: måndag 2 mars 2015
Tid: 17.00-19.00
Plats: SAUF:s kontor, Katarinavägen 19, 3 tr, Stockholm
Sista anmälningsdag: onsdag 25 februari 2015