SAUF i Almedalen 30 juni 

Kvalitet i utbildning – det alla vill ha men få vet hur?
tisdag 30 juni 2015 kl 15.00-15.45
Hanseplan 2, Visby

Alla är överens. Kvalitet i utbildning är bra. Politiker och makthavare, utbildningsköpare, kunder, beställare, näringslivet och offentlig sektor, utbildningsleverantörer och allmänheten, alla är överens. Vi ska ha god kvalitet i utbildning. Men väldigt få kan precisera vad kvalitet i utbildning är. Riksrevisionen konstaterar att Skolinspektionen mäter och utvärderar allt korrekt enligt lagen, men att de missar en viktig del, att bedöma utbildningens kvalitet.

SAUF anordnar en angelägen aktivitet för att lyfta fram vad kvalitet i utbildning för vuxna är och vad som inte är det. Hur uppnår vi effekt av utbildningen?

Moderator: Pär Lager, koncernchef ABNU och ordförande i SAUF

SAUF presenterar användbara teorier, modeller och begrepp kring hur kvalitetsarbetet kan utvecklas och bättre anpassas efter kundernas behov.

Kvalitetssamtal med:
Thomas Persson, GD
Myndigheten för Yrkeshögskolan som ger sin bild av vad kvalitet i utbildning är och berättar om myndighetens strategi för kvalitetsgranskning.

Martin Kruse, upphandlingschef Arbetsförmedlingen och Björn Elmqvist chef externa tjänster berättar om AF:s kvalitetsarbete.

Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv lyfter vikten av kvalitetsfrågan ur ett näringslivsperspektiv.