SAUF deltog på Stockholms Handelskammares Expo 30 sep 

Idag hade jag förmånen att informera om SAUF och våra medlemsföretag på Stockholms Handelskammares Expo. Det var många intresserade från såväl upphandlarsidan som utbildningsföretag. Några kände till vår auktorisation från upphandlingar och de som inte gjorde det uttryckte sin uppskattning för det kvalitetsarbete vi gör.