Artikelarkiv 

Förkovring viktig för framtidens behov - Inrikes november 2014

I tidningen Inrikes novembernummer intervjuas SAUF:s vd under Tema kompetensutveckling.

Läs intervjun på s.60.

http://np.netpublicator.com/netpublication/n49119186


Generation Y vill utvecklas - Metro 22 april 2013

Många unga medarbetare drivs av utveckling och lekfullhet på jobbet och är inte särskilt lojala sin arbetsgivare.

Att satsa på kompetensutveckling av personal blir allt viktigare, inte minst när den nya ”generation Y” blir dominerande på arbetsmarknaden.  Unga arbetstagare drivs av utveckling och lekfullhet på jobbet och är inte lojala sin arbetsgivare på samma sätt som tidigare generationer.

–Arbetsgivare som inte satsar på kompetensutveckling är förlorare eftersom det är ytterst sällan man stannar hos samma arbetsgivare hela livet. Titta på många offentliga verk, deras konkurrenskraft ligger i att de erbjuder ett tydligt kompetensutvecklingsprogram när de kanske inte kan matcha med löner, säger Eva Torsson, vd på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Resonemanget stöds av en undersökning utförd av United Minds där 36 procent av 80-talisterna svarar att det är en fördel att ha haft flera jobb under en kort tid. I undersökningen rankar de ”jobb som ger mig nya kunskaper” som drömjobbets näst viktigaste faktor, där ”hög lön” är allra viktigast.
 
Läs mer http://allastudier.se/artiklar/1039-generation-y-vill-utvecklas/
 

 

Så väljer du rätt kurs - Metros webb 19 april 2013

Vi tog hjälp av experter för att reda ut vilka faktorer som är viktiga när man ska välja kurs för kompetensutveckling på jobbet.

– Det absolut viktigaste är att vara tydlig med målet för utbildningen. Vad ska utbildningen resultera i? Se till att målet med utbildningsinsatsen är S-M-A-R-T, det vill säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt, säger Eva M Torsson, vd för Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Petra Rosenberg är utvecklingsansvarig för IHM:s ledarprogram och betonar betydelsen av att utbildningsinsatsen ska leda till effekt i deltagarens verksamhet. Det innebär att insatsen omedelbart ska kunna omsättas i praktiken.

– En utbildningsleverantör måste kunna identifiera ditt behov och ge dig råd om vilken utbildning som passar dig, säger Petra Rosenberg.

När det gäller utbildningsinnehållet tycker Petra Rosenberg att det är viktigt att man tittar på vilka teorier och koncept programmet bygger på och hur det pedagogiskt är uppbyggt så att det verkligen utvecklar beteenden och inte bara insikter.

– Om det finns verktyg och metoder i utbildningen, säkerställ att de bygger på en forskningsgrund. Då leder utbildningen också till bättre prestation och högre effekt.

– Det är bra om utbildningen sker över tid, så att deltagaren får möjlighet att reflektera, träna och omsätta teorier till praktisk handling i den egna verksamheten, säger Petra Rosenberg.

Säkra kvaliteten på kursen

Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) är branschorganisationen för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet. Det är den enda organisationen som kvalitetssäkrar utbildningsföretag oavsett vilket ämne de utbildar i.

75 utbildningsföretag är kvalitetssäkrade av SAUF. Väljer du något som inte finns med bland dessa, var noga med att ta kreditupplysning och kolla med Allmänna Reklamationsnämnden. Finns F-skattesedel? Om inte, kan det vara tecken på strul.

Var också noga med att ta referenser!
 
Läs mer
 

Utbildning - en fråga för alla - Inrikes mars 2013

I tidningen Inrikes marsnummer intervjuas SAUF:s vd om företagsanpassade utbildningar.
 
 

Skräddarsydd förkovran sitter bättre - Voyage oktober 2012

I oktober månads utgåva av Voyage intervjuas SAUF:s vd om företagsanpassade utbildningar.

Läs här »
 

Regler för a-kassan hindrar kompetensutveckling - DI 27 nov 2009

Dagens regelverk för A-kassan motverkar att arbetslösa deltar i kortare utbildningar. I ett läge där vi har hög arbetslöshet och fortsatt många varsel måste alla möjligheter att hjälpa människor från arbetslöshet till jobb tas till vara.
 
Många som i dag tvingas lämna sina jobb saknar den kompetens som krävs på arbetsmarknaden. De har en gedigen och värdefull arbetslivserfarenhet, men saknar den kontinuerliga kompetensutveckling som motsvarar potentiella arbetsgivares krav.

För flertalet handlar det om att bygga på, och förstärka den befintliga kompetensen med kortare och specialanpassade utbildningar. Det bidrar till såväl konkurrenskraftiga individer som företag. Arbetsmarknadens parter har inom många avtalsområden tecknat omställningsavtal med syfte att stötta uppsagda till ett nytt jobb, bland annat genom att täppa till kompetenshål.

Hinder på vägen

För varje utbildningsdag den arbetslöse deltar på, dras a-kasseersättningen bort. Det är en ekonomisk verklighet som gör det omöjligt för många att kompetensutveckla sig. Det innebär att duktiga, arbetsvilliga individer, som med hjälp av individuell kompetensförstärkning snabbare skulle få ett nytt jobb avstår från detta. Vi förstår att den arbetslösa till exempel inte ska kunna läsa en längre utbildning på universitetet med A-kassa. SAUF och TRR Trygghetsrådet är övertygade om att regeringen inte motsätter sig kortare kompetensutveckling för att individen snabbt ska kunna gå från arbetslöshet till jobb.

Livslångt lärande

Regeringen gör nu en kraftfull satsning på nya utbildningsplatser i budgeten för 2010 och 2011. Såväl regeringen som oppositionen framhåller ofta vikten av kompetensutveckling. För det mesta handlar det då om grundskola, gymnasium och universitet. Det är dock inte den grundläggande utbildningen vi vill lyfta fram här.

Företag och organisationer måste förändras och utvecklas i takt med efterfrågan på deras tjänster och produkter. Det innebär att individens kunskap i företag och organisationer ständigt måste breddas, fördjupas och förädlas. Kompetensutveckling av vuxna måste bli en naturlig del av arbetslivet inte bara i retoriken kring arbetslivet.

SAUF och TRR Trygghetsrådet menar att det handlar om att förändra sin kompetens i takt med samhällets behov. Det handlar om att skapa en flexibel arbetsmarknad och möjligheter för individen.

Om regeringen menar allvar med sin arbetslinje måste regeringen se över de A-kasseregler som hindrar kortare kompetensutveckling och därmed hindrar människor att gå från arbetslöshet till jobb.

Carl-Gustaf Leinar
VD, TRR Trygghetsrådet 
Tel 08-406 91 01

Eva M Torsson
VD, SAUF
Tel 08-644 29 20

 

Hallå där - Personalchef nr 3/4 nov 2009

"Hur ser den tydligaste trenden på utbildningsmarknaden ut just nu?

- Allt fler kunder är noga med att kunna säkerställa kvaliteten på den utbildning de köper in"...." Allt fler företag lyfter också utbildning högre upp på den strategiska agendan, vilket innebär att man börjar betrakta utbildning som ett strategiskt område i större utsträckning än tidigare."...
 
" Hur kommer det sig att ni har introducerat en auktorisation för utbildningsföretag?
- Fram till 2008 var auktorisationen frivillig för våra medlemmar, men sedan ett år tillbaka är den obligatorisk. Eftersom utbildning bara kan värderas i efterhand så måste kunderna veta att de företag  de anlitar är seriösa och håller god kvalitet. De måste också kunna lita på att företaget har bra rutiner om de inte blir nöjda med utbildningen. Auktorisationen är ett sätt attt höja kvalitetsnivån och eliminera oseriösa aktörer."
 

Privata företag kommer att ta över allt fler utbildningar - Affärsvärlden 21 okt 2009

"Industrins kris har drabbat utbildningsföretagen, men nu hoppas branschen att botten är nådd. Det gäller att inte ha alla ägg i samma korg. "

"2008 var rekordbra, början av 2009 var väldigt avvaktande, under våren kom det stora raset.

– Det är ändå inte tokstopp på samma sätt som det var vid förra krisen runt 2000–2001. Då drog man åt handbromsen totalt, kompetensutvecklingen rök tillsammans med fruktkorgarna, säger Eva Torsson, vd för branschorganisationen Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag (SAUF).

Den här lågkonjunkturen har varit lite annorlunda. Företagen har insett att man ändå behöver kompetensutveckla, och valt att fortsätta med en del utbildningar. Man värnar om den perso-nal som är kvar.

Samtidigt har utbildningsföretagen efter rekordåret 2008 haft pengar i kassan för att rida ut det värsta. Ingen har gått i konkurs även om några tvingats minska personalstyrkan under våren. I mitten på sommaren kom signaler om bromsat fall, och i augusti rapporterar SAUF en begynnande optimism.

– Det är ingen raketfart uppåt, men det rör sig. Även industriföretagen börjar se ljusare på tillvaron, och det märker vi på att antalet utbildningar ökar, säger Eva Torsson."

Läs hela artikeln på http://www.affarsvarlden.se/hem/article660710.ece
 

Satsa på utbildningar med kvalitet - SvD bilaga 16 okt 2009

Allt fler arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor ställer krav på kvalitet vid upphandlingar av kompetensutveckling, vilket är glädjande.
 

Använd de nya kunskaperna snabbt - Personal & Ledarskap 27 aug 2009

Att få ut det mesta möjliga av kompetensutvecklingspengarna handlar bland annat om att satsa på kvalitet och att använda de nya kunskperna snabbt. Det hävdar Eva M Torsson, vd för utbildningsleverantörernas branschförening.

Hela artikeln, som är en del av temat utbildning och kompetensutveckling, finns att läsa i Personal & Ledarskap nr 7/8 2009.


Personal i förändring - DI bilaga 5 juni 2009

Läs hela bilagan här

Organisation kvalitetssärkra utbildning Personalaktuellt 19 feb 2009

Läs hela artikeln genom att klicka här

Kräv kvalitet när du väljer utbildning Bilaga SvD 16 feb 2009

Läs hela artikeln genom att klicka här.

SAUF höjer kompetensen på marknaden Bilaga DI 18 sep 2008

Läs hela artikeln genom att klicka här.

Utbildning skapar värde för företag och personal - Bilaga SvD 10 april 2008

Läs hela artikeln genom att klicka här.

Tryggheten ökar för kunderna - Bilaga DI 2007

Läs hela artikeln genom att klicka här.