Lägesrapport från utbildningsbranschen 

Första rapporten direkt från ATD:s konferens i Orlando, USA 17-21 maj 2015

Världens största organisation för kompetensutveckling i företag, har publicerat sin årliga rapport ”ATD’s 2014 State of the Industry report” där man ser många intressanta trender gällande kompetensutvecklingen i företag  internationellt.

·         Företagens kostnad ökade något från föregående år till 10 270 kr per anställd (f.å. 10 160 kr). Av denna gick 10% till ersättning till tränare/lärare.

·         Den genomsnittliga kostnaden för utbildning sjönk från 760 kr till 630 kr.

·         De tre viktigaste ämnena var: Obligatoriska (compliance) 11,5%, Ledarskap 11,5%, Processer och affärsmetoder 9,1%.

·         Klassrumsundervisning fortsätter att vara den mest populära metoden, 54%.