Kompetensutveckling - Sveriges nästa stora exportsektor? 

Fd Handelsminister Ewa Björling ser en stor potential i utbildningsbranschens exportmöjligheter.

På SAUF:s seminarium den 15 mars berättade handelsministern hur regeringen arbetar för att främja export inom olika sektorer generellt och hur regeringen och exportrådet kan underlätta i arbetet att hitta nya marknader för utbildningsbranschen. Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv beskrev dagsläget på den internationella marknaden, där de svenska utbildningsföretagens närvaro i det närmaste är obefintlig. Det finns med andra ord väldigt stora möjligheter att etablera sig på nya marknader.

Ett föregångsland vad gäller export av utbildning är Australien. Där utgör utbildning 12% av den totala exporten.

Pia Enochsson, fd GD Myndigheten för yrkeshögskolan, berättade om ett intressant uppdrag som myndigheten genomfört i Vitryssland tillsammans med SIDA.

Lyssna till ett utdrag från seminariet, där konkreta råd och tankar om potentiella marknader lyfts fram.