Internationell trendspaning 

Trendspaning från ATDs konferens
17-20 maj 2015 i Orlando: 9500 deltagare och 482 seminarier...

ATD Association for Talent Development, är världen största organisation för kompetensutveckling i företag och organisationer. Här finns HR-människor, organisationsutvecklare, konsulter, utbildningschefer och forskare med det gemensamma intresset att förstå och driva utvecklingen vidare kompetensområdet.

En gång om året anordnas en internationell konferens och här kommer några av mina iakttagelser därifrån. www.td.org

 

Lärandet sker på elevernas initiativ
När information alltid finns tillgänglig flyttas initiativet från tränarna/lärarna till eleverna

Flera talare var inne på det faktum att själva lärprocessen förändras snabbt. Istället för att sitta i klassrummet och vänta på att läraren eller professorn ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, söker man nu allt oftare själv efter den kunskap man behöver. Att kunna söka har blivit minst lika viktigt som att kunna kunna.

Sarah Thompson och Ronnie Ashline från Intreprid Learning ledde ett pass med titeln "Your Teaching is Getting in the Way of My Learning" där det allra mesta av det som deltagarna ville lära sig, skapades av dem själva i smågruppsdiskussioner.

Även Sugata Mitra, professor vid universitetet i Newcastle, har visat att barn själva lär sig det som de behöver, utan att det finns en lärare i klassrummet. I hans "School in the Cloud" är lärarens uppgift att ställa frågor som utmanar och inspirerar barnen till att själva vilja ta reda på svaren. För detta arbete fick han det prestigefulla TED Prize Award 2013.

Slutsatsen är att rollen som kompetensutvecklare kraftigt behöver förändras till att mer bli en facilitator och mentor.

 

Kurser blir kortare - och längre

Millenniumgenerationens människor har generellt sett kortare koncentrationsspann än tidigare. Det betyder att det ställs större krav på tempo och variation, både vad gäller arbetsuppgifter och utbildningsmoment. Flera talare var inne på detta tema, att det dels gällde att göra varje kursmoment kortare och mer lik datorspelen. "Det behöver plinga till varje gång som man gör något bra." Dels att man måste göra processen längre över tid, så att det verkligen hinner bli en effekt.

Celia Shore och Felicia Montgomery från American Cancer Society delade med sig av sin design av ett moment i deras interna ledarskapsprogram. Av kostnadsskäl var man tvingad att lägga om programmet från klassrum till det virtuella rummet. Ramverket gjordes som en äventyrsresa över fyra världsdelar, där deltagarna i grupper om fem skulle ta sig från USA till slutmålet i Singapore. Resan, som helt skedde via internet och skype, gjordes i tydligt avgränsade etapper över sammanlagt 12 månader. Innehållet i etapp två byggdes klart när deltagarna jobbade med etapp ett, så det var i sanning ett agilt skapande av en lärande process. Efter två genomförda omgångar av detta program, föredrar såväl deltagare som utbildare den virtuella designen bättre än den gamla fysiska.

På mässan som var i anslutning till konferensen fanns många leverantörer som arbetar med LMS (Learning Management Systems) som hjälper företagens utbildningsavdelning att hålla ordning på medarbetarnas kompetensutveckling på individnivå, samtidigt som de möjliggör en hög grad av individuell anpassning av utbildningsprogrammen.

Anders Kinding Utbildning och Kommunikation AB
 

 

Några aktuella böcker som det surrades om...

The New Social Learning, 2nd edition; Tony Bingham & Marcia Conner
The New One Minute Manager; Ken Blanchard & Spencer Johnson
You Already Know How to Be Great; Alan Fine & Rebecca R. Merrill