Effektivisering av ansökans- och bedömningsprocessen inom Yrkeshögskolan 

Den 24 februari 2016 var SAUF inbjudna för att ge synpunkter på MYH:s arbete med effektivisering av ansökans- och bedömningsprocessen. Flera förslag som syftar till att effektivisera ansökansprocessen för både anordnarna och myndigheten presenterades, liksom förslag på justeringar av IT-lösningar för webbansökan och en systematisk modell för bedömning av ansökningar och idéer för att stötta anordnare i etableringsprocessen. Glädjande nog fann vi således flera förslag som inte bara syftar till att effektivisera processerna utan även till att kvalitetssäkra utbildningarna ytterligare.