Effektiv etablering av nyanlända – startskottet för innovation? 

 

 

 

SAUF bjuder i samarbete med ViS in till en paneldebatt i Almedalen om effektiv etablering av nyanlända - startskottet för innovation?

Plats: Almedalsbiblioteket, sal E22, Cramérgatan 5, Visby. Tid: 5 juli, 15:00-15:45. #EffektivEtablering

Att matcha nyanländas kompetens innebär en stor utmaning, men också enorm möjlighet, där utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, liksom olika aktörer inom myndigheter, kommuner, utbildningsbranschen och näringsliv, måste samverka för att effektivisera kompetensförsörjningen av Sverige och få människor i egenförsörjning. Lagstiftning, motverkande intressen, budgetmässiga och organisatoriska stuprör samt ett upphandlingssystem på väg att haverera utgör hinder. Hur kan olika aktörer samverka för att undanröja dessa hinder, för att synliggöra och komplettera nyanländas kompetens? Varför måste vi vänta så länge innan vi börjar erbjuda utbildning för språk och yrke? Vad ställer näringslivet för krav på systemet? Kan en effektiv etablering av de nyanlända bli startskottet för verklig innovation inom utbildning i Sverige?
 
  • Medverkande:
  • Mia Liljestrand, Utbildningsexpert, Svenskt Näringsliv
  • Maria Mattsson Mähl, VD, AlphaCE
  • Björn Elmqvist, Chef för Externa tjänster, Arbetsförmedlingen
  • Andreas Schönström, kommunalråd för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, Malmö stad
  • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
  • Tobias Karlström, VD, Medlearn

Vuxenutbildning för integration och försörjning

Plats: Almedalsbiblioteket, sal E22, Cramérgatan 5, Visby. Tid: 5 juli, 14:30-15:00.

Paneldebatten föregås av en presentation av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som ger sin syn på vuxenutbildningens roll och uppdrag i etableringen.