Det händer ju visst - digitalisering av svensk vuxenutbildning 

Digitaliseringen och innovationen av svensk vuxenutbildning går långsamt, men det finns också goda exempel på aktörer som strategiskt och medvetet jobbar med utveckling av vuxenutbildning. Under SAUF:s seminarium på EdTech Sweden-konferensen Innovating Learning på torsdag 20 oktober möter vi fyra av medlemsföretagen som beskriver sitt arbete med digitaliseringen av vuxenutbildning på olika nivåer: strategisk nivå, verksamhetsnivå, distansutbildning och företagsutbildning. Under seminariet förs också en diskussion om framgångsfaktorer, utmaningar och möjligheter med digitaliseringen.

Medverkande:

  • Pär Lager, koncernchef Anthon B Nilsen
  • Marie Mether, rektor Hermods vuxenutbildning
  • Ania Hartman, affärsutvecklare Hermods
  • Charlotte Staaf, verksamhetschef Lernia
  • Jenny Bernström, lärare Lernia
  • Mikael Borak, vice VD och affärsutvecklingschef Sverige, Mindset
  • Johan Winsborn, VD SAUF (moderator).

​Läs hela programmet för konferensen på www.edtechsweden.se och säkra din biljett om du inte redan gjort det.

Väl mött!