Allt fler kräver SAUF:s certifiering 

Regeringskansliet, Atlas Copco, Scania, Saab Group, Svenska Spel och många fler efterfrågar SAUF:s auktorisation när de upphandlar utbildningar.

SAUF driver kvalitetsfrågan hårt inom utbildning för vuxna i och för yrkeslivet. Och vi kan konstatera att allt fler upphandlare hänvisar till vår auktorisation vid upphandlingar. Ett antal företag vänder sig direkt till oss när de har förfrågningar om utbildningssatsningar, eftersom de bara vill komma i kontakt med kvalitetssäkrade utbildningsföretag. SAUF är verkligen glad för förtroendet och utvecklingen.
 
För oss är det av högsta vikt att de företag vi har auktoriserat fortsätter att efterleva våra kriterier och krav. Till vänster kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på våra medlemsföretag och vi ser gärna att du som kund lämnar synpunkter på SAUF:s medlemsföretag.