Trygghet för dig som ska köpa utbildning 

SAUF arbetar för en seriös utbildningsbransch där utbildningsleverantörerna erbjuder tjänster med god kvalitet och yrkesskicklighet. Du som utbildningsköpare kan känna trygghet i att anlita våra medlemsföretag eftersom de alla är auktoriserade enligt SAUF:s högt ställda kvalitetskriterier.

Förenkla upphandlingsförfarandet
Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som utbildningsföretagen erbjuder. Genom att anamma SAUF:s auktorisationskrav och välja leverantör bland våra medlemmar förenklar du ditt eget upphandlingsförfarande eftersom SAUF redan har gjort en stor del av jobbet.
 
Här kan du se hur auktorisationsprocessen går till.
 
AUKTORISATIONSPROCESSEN (PDF)