Trygghet för dig som ska köpa utbildning 

SAUF arbetar för en seriös utbildningsbransch där utbildningsleverantörerna erbjuder tjänster med god kvalitet och yrkesskicklighet. Du som utbildningsköpare kan känna trygghet i att anlita våra medlemsföretag eftersom de alla är auktoriserade enligt SAUF:s högt ställda kvalitetskriterier.

Förenkla upphandlingsförfarandet
Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som utbildningsföretagen erbjuder. Genom att anamma SAUF:s auktorisationskrav och välja leverantör bland våra medlemmar förenklar du ditt eget upphandlingsförfarande eftersom SAUF redan har gjort en stor del av jobbet.
 
Här kan du se hur auktorisationsprocessen går till.
 
AUKTORISATIONSPROCESSEN (PDF)

Viktiga råd för utbildningsköp 

Vem som helst får kalla sig utbildare. Det är svårt att få överblick över utbudet. Ännu svårare att veta vad man köper och näst intill omöjligt att veta vad resultatet blir.

Börja med syftet

Syftet ska vara knutet till ett verkligt behov. Be gärna leverantören att skriftligen bekräfta i offerten hur man har uppfattat behovet.

Intervjua deltagarna före utbildning

Den som säljer utbildningen är kanske inte samma person som genomför den. Vilket ofta också gäller den som köper utbildning där man upphandlar för andra inom organisationen. Vidare får man rekommendationer/referens av andra som hade en annan situation i  annan företagskultur varför möjligheterna till missförstånd är stora då många parter är inblandade. Därför bör såväl kunden själv som utbildningsleverantören intervjua deltagarna före upphandling.

Standard eller anpassad utbildning

Utbildningstjänster kan vara standard eller anpassade till mottagarens behov. Låt utbildningsleverantören berätta vad man uppnår med de olika formerna.

Gör utvärdering av måluppfyllelse

Utbildning handlar inte minst om före och efter, här slarvas det ofta. Före kan handla om att stämma av förväntningarna, att motivera deltagarna. Efteråt: Ledde kursen i Personlig Effektivitet till att övertiden minskade? Använder de som lärt sig Excel också programmet i sin vardag? Se till att uppföljning av nådda mål ingår i upphandlingen. Det kan annars finnas en rädsla både hos köparen och säljaren att medge att det inte blev så lyckat.

Audition

Innan ni bestämmer er för upphandling: ta referenser. Ordna om möjligt en audition med den aktuella kursledaren; dvs be henne eller honom att framträda en kvart och berätta om utbildningen eller ett avsnitt i utbildningen. Kan han eller hon fånga medarbetarnas intresse? Det är stor skillnad på att samtala i enrum om en kurs och att genomföra kursen.

Ta en upplysning

Om arrangören är okänd, och inte är medlem i SAUF, bör ni ta kreditupplysning och kolla med ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Finns F-skattsedel? Om inte, kan det vara tecken på strul.

Förbered utbildningen SMART

Inköp av utbildning ställer krav på förberedelser hos kunderna, speciellt avseende syfte och mål med utbildningen.  

Ett sätt att systematisera förberedelserna är att se till att målet med utbildningsinsatsen är 
S-M-A-R-T, det vill säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.

Specifikt betyder att man vill uppnå en viss kunskap eller förändrat beteende som är påtagligt som att alla har klarat datakörkortet eller att organisationens klimat är förbättrat.

Mätbart. Även upplevelser går att mäta som kursutvärderingar, kundnöjdhetsindex etc. Det som mäts blir gjort!

Accepterat handlar om att kund och utbildningsleverantör har accepterat det önskade målet.

Realistiskt. Målet ska vara realistiskt för att kunna mätas och uppnås.

Tidsatt. Gör en tidplan för utbildningsprogrammet eller det enstaka kurstillfället och när resultatmätningarna ska genomföras.

Därför behövs en kvalitetsgarant som SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, som sedan 1992 verkar för att höja utbildningsföretagens kvalitet. SAUF är en branschorganisation för de privata utbildningsföretagen som fyller ett stort behov på marknaden eftersom det är här som merparten av de yrkesverksamma utbildar sig.

Kenth Dejenstam, fd generalsekreterare SAUF

Sammanfattning:

  • Vänd er alltid till medlemmar i SAUF
  • Kräv att utbildningsleverantören bekräftar i offerten hur de har uppfattat ert utbildningsbehov.
  • Intervjua några av deltagarna före utbildningens start.
  • Standard eller anpassad utbildning?
  • Uppföljning/utvärdering bör ingå.
  • Ta referenser.
  • Begär audition.
  • Begär kreditupplysning/F-skattsedel/ ARN (om företaget inte är medlem i SAUF)
  • Gå igenom S M A R T.