SAAB kvalitetssäkrar utbildningsköp 

SAAB AB använder SAUF:s auktorisation vid upphandlingar av utbildningar.
 
"- När vi upphandlar utbildningar ser vi en stor fördel i att leverantörerna är kvalitetssäkrade enligt SAUF:s auktorisation. Det underlättar både för oss och utbildningsleverantörerna eftersom det förenklar administrationen vid varje upphandlingstillfälle", säger Mats Jonson och fortsätter; "-Det är skönt att veta att en oberoende part som SAUF har kvalitetssäkrat leverantörerna och vi anser att de krav som man har satt upp är i linje med vad vi på Saab AB står för."
 
Mats Jonson, Director Corporate Sourcing SAAB AB